preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

 > Upisi
Upisi učenika u 1. razred srednje škole

DATUMI ZAPRIMANJA UPISNICA I OSTALE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UPIS

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 2. 7. 2021. 13:18

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED:

12.7.2021. ponedjeljak    od 8:00  do 12:00 sati

13.7.2021. utorak             od 14:00  do 18:00 sati

14.7.2021. srijeda             od 12:00 do 16:00 sati

 

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis:

1. Upisnica (preuzeta iz sustava upisi.hr, potpuno popunjena te potpisana od učenika i roditelja) www.upisi.hr

2. liječničku svjedodžbu medicine rada

3. Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka / kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu (za sljedeća zanimanja: automehaničar - JMO, plinoinstalater - JMO, vodoinstalater - JMO, autoelektričar - JMO, autolimar - JMO, bravar - JMO; autoelektričar - JMO (nastava na srpskom), vodoinstalater - JMO (nastava ma srpskom), automehaničar - JMO (nastava na srpskom), autolimar - JMO (nastava na srpskom), plinoinstalater - JMO (nastava ma srpskom); elektroinstalater - JMO (nastava na srpsom)).

https://www.hok.hr/obrazovanje/mjesta-za-naukovanje-praksu?zanimanje=All&zupanija=728&mjesto=All

4. dokumente kojima su ostvarena dodatna prava (IZRAVAN UPIS:

1. rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;

2.  stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika,

DODATNI BODOVI - po čl. 19. i 20. (dokumentaciju na temelju koje su dobili dodatne bodove (zdravstvene teskoće, socijalni status, invaliditet…) tj. onu dokumentaciju koju su razrednici u osnovnim školama ručno unosili u sustav.)

5. Kopija uplatnice (uplatiti u pošti ili banci ili internet bankarstvo) 

70 kn za upisninu (u prilogu primjer ispunjene uplatnice):

IBAN ili broj računa primatelja: HR8625000091102033845

Model: HR00  Poziv na broj: upisati datum uplate npr: 12072021 (ako je datum uplate 12.07.2021.)

Opis plaćanja: Upisnina u prvi razred, za (ime i prezime učenika)

Primatelj: Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

Platitelj: Ime i prezime roditelja, adresa stanovanja

Iznos: 70,00 kn

 

Upisnicu i ostalu dokumentaciju  moguće je dostaviti i elektroničkim putem. Potrebnu dokumentaciju može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je  dostaviti i svoj osobni kontakt  (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Mail adresa na koju se mogu poslati upisnica i potrebni dokumenti:   upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

Učenici koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada, dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu dostaviti  dokument osobno ili elektroničkim putem (skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove.

Učenici su dužni do kraja rujna dostaviti u školu razrednicima originalnu dokumentaciju, a original liječničke svjedodžbe medicine rada do kraja prvog polugodišta. Ako učenik ne dostavi originalnu dokumentaciju, srednja škola se radi daljnjeg postupanja može obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje.

Molimo vas da prilikom dolaska u školu poštujete propisane epidemiološke mjere, koristite zaštitne maske za lice i ponesite kemijsku olovku, dezinficirate ruke, održavate socijalnu distancu.

SVIM BUDUĆIM UČENICIMA ŽELIMO DOBRODOŠLICU U TEHNIČKU ŠKOLU NIKOLE TESLE, VUKOVAR!

 [više]

U PONUDI ZA UPIS U PRVI RAZRED 2021./2022. SLJEDEĆI PROGRAMI:

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 2. 6. 2021. 15:46

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE VUKOVAR
BLAGE ZADRE 4
VUKOVAR
Tel: 032 423 025
Upisi u prvi razred 2021./2022.
Elektronička adresa za dostavu dokumentacije      upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

 

Naziv zanimanja

Broj učenika

BODOVANJE SLJEDEĆIH PREDMETA VII. I VIII. RAZREDA:

Ekološki tehničar – 4 godine

10

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Kemija i Geografija

Ekoloski tehničar – 4 godine

(nastava na srpskom jeziku)

10

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Kemija i Srpski jezik

Elektrotehničar – 4 godine

20

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Kemija i Tehnička kultura

Elektritehničar – 4 godine

(nastava na srpskom jeziku)

20

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Tehnička kultura i Srpski jezik

Strojarski računalni tehničar – 4 godine

 

10

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Kemija i Tehnička kultura

Strojarski računalni tehničar – 4 godine (nastava na srpskom jeziku)

10

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Kemija i Srpski jezik

Tehničar za računalstvo – 4 godine

20

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Kemija i Tehnička kultura

Tehničar za računalstvo – 4 godine (nastava na srpskom jeziku)

20

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika, Fizika,  Tehnička kultura i Srpski jezik

Automehaničar – JMO – 3 godine

8

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Automehaničar -JMO – 3 godine (nastava na srpskom jeziku)

8

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Autoelektričar – JMO – 3 godine

6

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Autoelektričar - JMO – 3 godine (nastava na srpskom jeziku)

6

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Bravar – JMO – 3 godine

6

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Elektroinstalater - JMO – 3 godine (nastava na srpskom jeziku)

6

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Autolimar – JMO – 3 godine

6

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Autolimar – JMO – 3 godine (nastava na srpskom jeziku)

6

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Plinoinstalater – JMO – 3 godine

7

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Plinoinstalater  - JMO – 3  godine (nastava na srpskom jeziku)

7

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Vodoinstalater – JMO – 3 godine

7

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

Vodoinstalater – JMO – 3 godine  (nastava na srpskom jeziku)

7

Hrvatski jezik, Prvi strani jezik, Matematika

 

 [više]

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 2. 6. 2021. 14:50

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1107

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/2015. i 47/2017.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.914 učenika u 2.191 razredni odjel.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 44.462 učenika u 2.067 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 10.584 učenika u 456 razrednih odjela ili 23,83 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.533 učenika u 820 razrednih odjela ili 41,68 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.587 učenika u 300 razrednih odjela ili 14,81 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.234 učenika u 235 razrednih odjela ili 11,77 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.077 učenika u 44 razredna odjela ili 2,43 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 175 učenika u 13 razrednih odjela ili 0,39 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 880 učenika u 109 razrednih odjela ili 1,98 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.392 učenika u 90 razrednih odjela ili 3,13 %.

2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvat­ska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti, u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 869 učenika u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.583 učenika u 87 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 [više]

Natječaj za upis učenika u prvi razred, 2021./2022. Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 30. 5. 2021. 22:28

 [više]

UPISI UČENIKA U 1. RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 26. 5. 2021. 11:31

Prijave i upisi u srednje škole:

 

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za školsku godinu 2021./2022. dostupne su u publikacijama prema tipu učenika: 

> Redovni učenici

> Učenici s teškoćama u razvoju

 [više]

DATUMI ZAPRIMANJA UPISNICA I OSTALE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UPIS u jesenskom roku Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 30. 8. 2020. 21:46

2.9.2020. OD 8 DO 12 DOLAZAK  OSOBNO U ŠKOLU, ili putem e-maila

Mail adresa na koju se mogu poslati upisnica i potrebni dokumenti:   upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis:

1. popunjenu i potpisanu upisnicu, sa potpisom roditelja i učenika – sa www.upisi.hr

2. liječničku svjedodžbu medicine rada

3. Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka / kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu (za sljedeća zanimanja:

automehaničar - JMO, plinoinstalater - JMO, vodoinstalater - JMO, autoelektričar - JMO, autolimar - JMO, autoelektričar - JMO (nastava na srpskom), vodoinstalater - JMO (nastava ma srpskom), automehaničar - JMO (nastava na srpskom), autolimar - JMO (nastava na srpskom), plinoinstalater - JMO (nastava ma srpskom)).

4. 70 kn za upisninu (u prilogu primjer ispunjene uplatnice)

Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID – 19 upisnicu i ostalu dokumentaciju  moguće je dostaviti i elektroničkim putem. Potrebnu dokumentaciju može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je  dostaviti i svoj osobni kontakt  (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Molimo vas da prilikom dolaska u školu poštujete propisane epidemiološke mjere, koristite zaštitne maske za lice i ponesite kemijsku olovku, dezinficirate ruke, održavate socijalnu distancu.

 [više]

Upisi u prvi razred

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 28. 7. 2020. 10:38

27.7.2020.  OD 8 DO 12 DOLAZAK OSOBNO U ŠKOLU, ILI PUTEM E- MAIL

28.7.2020. PUTEM E-MAILA

29.7.2020. PUTEM E-MAILA

30.7.2020. PUTEM E-MAILA

31.7.2020. OD 8 DO 12 DOLAZAK  OSOBNO U ŠKOLU,ili putem e-mail

mail za upise: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

 [više]

DATUMI ZAPRIMANJA UPISNICA I OSTALE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UPIS Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 23. 7. 2020. 18:15

- 27.7.2020. ponedjeljak   od 8:00  do 12:00 sati

- 31.7.2020. petak             od 8:00  do 12:00 sati

 

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis:

1. popunjenu i potpisanu upisnicu, sa potpisom roditelja i učenika – sa www.upisi.hr

2. liječničku svjedodžbu medicine rada

3. Dostava Ugovora o naukovanju u 4 primjerka / kupiti u knjižari i ovjeriti kod poslodavca gdje će učenik pohađati praktičnu nastavu (za sljedeća zanimanja: automehaničar - JMO, plinoinstalater - JMO, vodoinstalater - JMO, autoelektričar - JMO, autolimar - JMO, autoelektričar - JMO (nastava na srpskom), vodoinstalater - JMO (nastava ma srpskom), automehaničar - JMO (nastava na srpskom), autolimar - JMO (nastava na srpskom), plinoinstalater - JMO (nastava ma srpskom)).

https://www.hok.hr/obrazovanje/mjesta-za-naukovanje-praksu?zanimanje=All&zupanija=728&mjesto=All

4. dokumente kojima su ostvarena dodatna prava (IZRAVAN UPIS - Rješenje Ureda, DODATNI BODOVI - po čl. 19. i 20.)

5. 70 kn za upisninu (u prilogu primjer ispunjene uplatnice)

 

Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID – 19 upisnicu i ostalu dokumentaciju  moguće je dostaviti i elektroničkim putem. Potrebnu dokumentaciju može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je  dostaviti i svoj osobni kontakt  (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Mail adresa na koju se mogu poslati upisnica i potrebni dokumenti:   upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com

Učenici koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada, dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu dostaviti  dokument osobno ili elektroničkim putem (skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove.

Učenici su dužni do kraja rujna dostaviti u školu razrednicima originalnu dokumentaciju, a original liječničke svjedodžbe medicine rada do kraja prvog polugodišta. Ako učenik ne dostavi originalnu dokumentaciju, srednja škola se radi daljnjeg postupanja može obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje.

Molimo vas da prilikom dolaska u školu poštujete propisane epidemiološke mjere, koristite zaštitne maske za lice i ponesite kemijsku olovku, dezinficirate ruke, održavate socijalnu distancu.

 [više]

Natječaj za upis učenika u prvi razred, 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 6. 6. 2020. 11:13

 [više]

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 3. 6. 2020. 09:40

 [više]

PRAVILNIK O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 3. 6. 2020. 09:34

 [više]

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 30. 5. 2020. 16:37

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1240

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

OPĆE ODREDBE

 [više]

UPISI UČENIKA U 1. RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU Vijest ima dokument u privitku

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 5. 5. 2020. 21:08

Poštovani učenici i roditelji,

obavještavamo vas kako će se i ove godine provesti upis učenika u prvi razred naše škole. Detaljnije informacije i novosti objavljivat ćemo na našoj web stranici, stoga vas molimo da pratite novosti na našoj stranici škole.

E-mail adrese posebno važne za elektroničku dostavu dokumenata: upisi.tehnicka.vukovar@gmail.com 

U prilogu možete vidjeti programe za koje se učenici mogu opredijeliti.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE

 Radno vrijeme školske knjižnice:

ponedjeljak, srijeda i petak

od 7:00 do 13:00

utorak i četvrtak

od 13:00 do 19:00

on-line katalog školske knjižnice

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Virtualne učionice

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju