preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

vijesti

Našicecement d.d.

Autor: SANJA RAŠIĆ, 15. 12. 2015. 10:24

 

                             

30. studenoga 2015. godine u poduzeću Našicecement d. d. provedena je edukacije učenika i nastavnika na temu  usvajanje inovacijskih postignuća -  Primjer dobre prakse u poduzeću Našicecement d. d. - Tehnološka postignuća i praćenje sastavnice okoliša zrak.

Teme i predavači:

Tehnologija proizvodnje cementa; Damir Šulc, mag. inž. kem. inž.

Kontrola kvalitete; Damir Šulc, mag. inž. kem. inž.

Emisije_u_zrak; Josipa Hećimović, dipl. ing. preh. teh.

Materijalna i energetska oporaba otpada; Ksenija Papa, dipl. ing. kem. teh.

                            

 [više]

Edukacija o analizi tla

Autor: SANJA RAŠIĆ, 15. 12. 2015. 10:06

Edukacija o analizi tla

                              

 

U razdoblju od 4. studenog do 17. studenog održana je edukacija o analizi tla na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku za učenike i nastavnike smjera ekološki tehničar. Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda smjera ekološki tehničar s nastavnicima su stekli uvid u načine uzorkovanja za agrokemijske i pedološke analize. Također su uzeti uzorci tla za određivanje sastava i svojstava tla, određivanje vodozračnih odnosa (hidropedološke konstante) i određivanje gustoće tla. Ishodi ove edukacije uključuju primjenu instrumenata za ispitivanje pH vrijednosti tla, hidrolitičke kiselosti tla, intenziteta disanja tla, sadržaja karbonata, sadržaja mineralnog dušika, pristupačnog fosfoar i kalija AL-metodom, sadržaja humusa i ukupni dušik u tlu. Stečena znanja služe kao nadopuna programa laboratorijskih vježbi iz kemije i biologije te nastave geologije. 

Teme: .
Sastav i svojstva tla, dr.sc. Vladimir Zebec

Hidrolitička kiselost tla (Hy), doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

Određivanje intenziteta disanja tla, doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

Određivanje mineralnog dušika u tlu Nmin metodom, doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

pH reakcija tla, doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

Utvrđivanje sadržaja humusa bikromatnom metodom, doc.dr.sc. Brigita Popović

Određivanje sadržaja karbonata u tlu, doc.dr.sc. Krunoslav Karalić

                             

 [više]

Edukacija na temu sanacije otpada

Autor: SANJA RAŠIĆ, 15. 12. 2015. 09:52

                              

 

30. listopada 2015. godine predstavnica firme Unikom d.o.o. održala je učenicima i nastavnicima  predavanje na temu sanacije otpada. Porastom gospodarstva raste potrošnja proizvoda i sirovina koje u konačnici rezultiraju porastom količine otpada koji je jedan od vodećih problema u zaštiti okoliša. Edukacijom o sanaciji otpada želimo podići svijest učenika i nastavnika da svojim znanjem i postupcima doprinesu rješavanju ovog ozbiljnog problema današnjice. Nakon provedene edukacije učenici su naučili kako razlikovati, prepoznati i razvrstati  otpad, metode  sakupljanja i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada grada Osijeka,  nabrojati  osnovne ciljeve i faze gospodarenja  komunalnim otpadom u  svom gradu.

 

                               

 [više]

Kopački rit

Autor: SANJA RAŠIĆ, 24. 10. 2015. 07:35

                    

U okviru projekta “Inovativna škola za zelenu budućnost“ 1.10., 2.10., 3.10. 5.10. 7.10. 2015. u Kopačkom ritu održana interaktivna praktična nastava - ekolaboratorija, za učenike i nastavnike u kvalifikaciji ekološki tehničar.

                             

     

Program Interaktivne praktične nastava- ekolaboratorija :   

1. Panoramsko razgledavanje Kopačkog rita , razgledavanje posebnog zoo-rezervata uz stručnog vodiča, posjet kompleksu dvorca Tikveš,

2. Edukacija učenika o uzorkovanju i biološkoj analizi uzoraka, fotografiranje flore i faune Kopačkog rita,

3. Edukacija o radu na terenu, uzimanju uzoraka i fizikalno kemijskoj analizi uzoraka na terenu.

4. Unos podataka u mobilnu aplikaciju za praćenje stanja okoliša.

       

 [više]

Otpadne vode

Autor: SANJA RAŠIĆ, 27. 9. 2015. 08:35

                   

U okviru projekta "Inovativna škola za zelenu budućnost" profesori i učenici posjetili Zagrebačke otpadne vode.

 

 

 

                   

                    

 [više]

Inovativna škola

Autor: SANJA RAŠIĆ, 12. 7. 2015. 06:31

9. i 10.07.2015. u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji u Osijeku održana edukacija o načinu uporabe opreme koja je kupljena u okviru projekta Inovativna škola za zelenu budućnost.

 

                              

                              

 [više]

Biološkoj raznolikosti Kopačkog rita

Autor: SANJA RAŠIĆ, 20. 7. 2015. 00:14

U okviru peojekta Inovativna škola za zelenu budućnost 1.i 2.07. 2015. godine održana edukacija profesora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijekai, nositelja projekta i Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara o biološkoj raznolikosti Kopačkog rita.  

                                         

                                               

 [više]

 Inovativna škola


U Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića u Osijeku 18.06.2015. održan Okrugli stol na kojem je predstavljen projekt "Inovativna škola za zelenu budućnost".
Projektom Inovativna škola za zelenu budućnost ojačat će se kapaciteti strukovnih tehnoloških spoznaja, s naglaskom na zaštitu prirode i okoliša.
Nositelj projekta je Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija, a Tehnička škola Nikole Tesle škole partner.
                                    

                                       

                               


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

 Radno vrijeme školske knjižnice:

 ponedjeljak 10:00 - 16:00 

 utorak i četvrtak od 12:00-18:00

 srijeda i petak 8:00-14:00

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju