preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

JEDINSTVENI MODEL OBRAZOVANJA

Ispitni_katalog_pomocnickog_ispita__autoelektricar.pdf

Ispitni_katalog_za_kontrolne_ispite_autoelektricar.pdf

 

UPUTE ZA OBAVLJANJE  STRUČNE PRAKSE

Učenicima, roditeljima, razrednicima

 

Obrazovanje po jedinstvenom modelu primjenjuje se temeljem Zakona o obrtu NN. 49/03., traje tri godine, a sastoji se od opće obrazovnog dijela, teorijske nastave s vježbama i praktičnog dijela obrazovanja.

PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

Praktični dio obrazovanja ostvaruje se kod poslodavca-vlasnika obrtnika ili u trgovačkom društvu u trajanju od :

560 sati u 1. godini        630 sati u 2. godini            640 sati u 3. godini

sukladno nastavnom planu i programu za svaku pojedinu strukovnu kvalifikaciju a prema rasporedu koji načini škola.

Popis licenciranih radionica može se naći na Internet stranicama Hrvatske Obrtničke Komore

http://www.hok.hr/cro/obrazovanje/mjesta_za_naukovanje_praksu

Da bi učenik mogao uspješno savladati program mora

  1. Učenik mora sklopiti UGOVOR O NAUKOVANJU u 4 primjerka
  1. Prije početka izvođenja praktičnog dijela kurikuluma polaznici moraju usvojiti sadržaje iz OSNOVA ZAŠTITE NA RADU propisane strukovnim kurikulumom i položiti ispit pred osposobljenom osobom iz ustanove o čemu se vodi evidencija u dnevniku rada odnosno mapi praktične nastave.Učenici prvih razreda će morati položiti ispit o zaštiti pri radu
  1. Učenici moraju imati MAPU PRAKTIČNOG DIJELA NAUKOVANJA i držati se uputa iz mape

SVE PODATKE PISATI TISKANIM SLOVIMA, JASNO I ČITLJIVO (tehničkim pismom)

 

Kod izvođenja svake pojedinačne vježbe u sklopu praktičnog dijela, polaznik mora biti upoznat s izvorima opasnosti, usvajati postupke rada na siguran način i primijeniti

zaštitna sredstva sukladno propisima kojima se uređuje sigurnost i zaštita na radu.

Polaznik praktičnog dijela kurikuluma može raditi samo uz stručno vodstvo nastavnika u ustanovi, odnosno mentora kod poslodavca.

NAUČNIK JE DUŽAN UREDNO POHAĐATI NASTAVU IZ SVIH  DIJELOVA PROGRAMA.  

 

OBILJEŽJA JMO ( JEDINSTVENOG MODELA OBRAZOVANJA )

NAUKOVANJE TRAJE TRI GODINE.

  SASTOJI SE OD TRI DIJELA:

 1.   OPĆEOBRAZOVNOG DIJELA PROGRAMA

2.   STRUČNO-TEORIJSKOG DIJELA PROGRAMA

3.   PRAKTIČNOG DIJELA PROGRAMA   

PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

-         Nastava  se izvodi kod obrtnika

-         mora se organizirati tako da se naučnicima omogući redovito pohađanje nastave iz prethodna dva dijela nastavnog plana i programa

-         učenici u istom danu ne smiju imati nastavu i kod obrtnika i u školi

-          naučnik prvog, drugog ili trećeg razreda koji je na kraju nastavne godine iz praktičnog dijela naukovanja ocijenjen ocjenom nedovoljan upućuje se na polaganje izvanrednog kontrolnog ispita na kraju školske godine

-         naučniku prvog razreda koji ne položi izvanredni kontrolni ispit škola i obrtnik dužni su preporučiti promjenu zanimanja

-         naučnik prvog i drugog razreda koji u tom roku ne položi izvanredni kontrolni ispit ponavlja razred, a može ga ponavljati samo jedamput

-         naučniku trećeg razreda koji ne položi izvanredni kontrolni ispit, praktični dio naukovanja ppodužuje se najviše do godine dana te ima u tom razdoblju sva prava i obveze redovitog naučnika 

·        naučnik je dužan uredno pohađati nastavu iz svih  dijelova programa.  

·        naučnik koji je na kraju nastavne  godine ocijenjen ocjenom nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta iz sva tri dijela nastavnog plana i programa upućuje se na polaganje popravnog ili izvanrednog kontrolnog ispita . 

 ·        opći uspjeh naučnika  kojem je na kraju nastavne godine zaključena ocjena  nedovoljan iz tri ili više predmeta, odnosno koji nije položio popravni  ili kontrolni ispit u propisanim rokovima, utvrđuje se ocjenom nedovoljan.

Pomoćnički ispit  i  završni  ispit

·         nakon završetka naukovanja naučnik polaže pomoćnički ispit.  Ispit se polaže neovisno o općeobrazovnom dijelu programa iz treće godine školovanja za zadano zanimanje.

·         nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita hrvatska obrtnička komora izdaje svjedodžbu o pomoćničkom zvanju čime se stječe kvalifikacija za tržište rada.

·         nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita učenik može polagati završni ispit, sukladno propisima o završnom ispitu.

·         nakon uspješno položenog završnog ispita učenik stječe srednju stručnu spremu i škola mu izdaje svjedodžbu o završnom ispitu.

Stručno  osposobljavanje – majstorski ispit 

·         nakon tri godine rada u struci  može se polagati majstorski ispit ,te nakon toga  otvoriti vlastiti obrt.

 

Voditelj praktične nastave : BRANKO VUKIČEVIĆ, prof.                                                    brankovukicev@gmail.com


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE

 Radno vrijeme školske knjižnice:

ponedjeljak, srijeda i petak

od 7:00 do 13:00

utorak i četvrtak

od 13:00 do 19:00

on-line katalog školske knjižnice

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

Virtualne učionice

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju