preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

Stručno vijeće kemije i biologije

NATJECANJE UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE IZ OBRAZOVNOGA SEKTORA GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA U ZANIMANJU EKOLOŠKI TEHNIČAR - DISCIPLINA: EKOLOŠKI TEHNIČAR

Autor: MIRA JAKŠIĆ, 11. 12. 2011.

 

                    VREMENIK

- školska razina 15.  prosinca 2011. 

sudjeluju učenici/ce IV. razreda 

- državna razina 19. i 20. travnja 2012.

na državnu razinu ide najbolje plasirani učenik sa školskog natjecanja

 

 

 

ZADAĆE NATJECANJA

Promicanje zanimanja ekološki tehničar.

Unapređivanje i usavršavanje znanja i vještina u području kemijske tehnologije.

Poticanje i iskazivanje kreativnosti učenika/ca i nastavnika/ca.

Afirmacija darovitih učenika/ca.

Razmjena iskustava, stjecanje novih znanja i stručno usavršavanje nastavnika/ca.

Uspostavljanje partnerskih odnosa s gospodarstvom i visokim obrazovanjem. 

 

Sudionici natjecanja:

Sudionici natjecanja su učenici/ce srednjih škola Republike Hrvatske koje obrazuju učenike/ce za zanimanje Ekološki tehničar.

Operativni plan i program natjecanja te kriterije za prijavu i sudjelovanje učenika/ca na natjecanju donosi Državno povjerenstvo (čl. 7. st. 10. Uputa za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim predmetima i strukovnim područjima u 2012. godini).

Svim sudionicima natjecanja želimo uspješno sudjelovanje na natjecanju!

Državno povjerenstvo

 

 
TEMATSKE CJELINE – KEMIJA (Svojstva staništa, Kontrola i zbrinjavanje otpada)
Školsko natjecanje
Voda
 fizikalna i kemijska svojstva i analiza vode
 zagađenost vode
Analiza tla
Zrak i plinovi
Kvantitativna kemijska analiza
Gravimetrija
Volumetrija
 Metode neutralizacije
 Kompleksometrijske metode
 Redoks titracije
Državno natjecanje
Volumetrija
 taložne metode
Analiza tla
 analiza vapnenca
 određivanje sastava tla
Analiza vode – fizikalna i kemijska ispitivanja
Analiza zraka
 uzorkovanje zraka i detekcija pomoću Drägerovih test cjevčica
Glavni poremećaji ekosustava utjecajem čovjeka
 onečišćenje okoliša (zraka, vode, tla)
 zbrinjavanje otpada (što je otpad, vrste otpada, komunalni otpad, gospodarenje otpadom, obrada otpada, odlaganje otpada)
TEMATSKE CJELINE – BIOLOGIJA, EKOLOGIJA, MIKROBIOLOGIJA, TOKSIKOLOGIJA, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA U RH
Školsko natjecanje
Osnove ekologije
Značaj i uloga ekologije. Osnovni pojmovi iz ekologije i biogeografije. Ekološki čimbenici. Svojstva populacija. Svojstva biocenoza. Svojstva ekosustava. Uloga čovjeka u održavanju ekološke ravnoteže u biosferi.
Biologija
Sistematika živog svijeta. Uloge organizama u biosferi i životu čovjeka (organizmi koji su primjeri ili važni sudionici hranidbenih lanaca i biogeokemijskih ciklusa, sudionici poremećaja u ekosustavu i indikatori onečišćenja). Osnovni pojmovi iz geobotanike. Najvažnije biljne zajednice Srednje Europe i Hrvatske. Raznolikost hrvatske flore (najvažniji i karakteristični predstavnici: staništa, ugroženost, zaštićene i endemične vrste). Osnovni pojmovi iz zoogeografije. Raznolikost hrvatske faune (najvažniji i karakteristični predstavnici pojedinih skupina: staništa, ugroženost, zaštićene i endemične vrste).
Mikrobiologija
Sistematika mikroorganizama. Rasprostranjenost, značenje i primjena mikroorganizama.
2
Dezinfekcija i sterilizacija. Građa svjetlosnog mikroskopa, tehnika mikroskopiranja i priprema mikroskopskih preparata + gradivo prethodnih razreda koje je povezano s navedenim sadržajima.
Državno natjecanje
Mikrobiologija
Hranjive podloge. Čiste i mješovite kulture mikroorganizama. Pojam nacjepljivanja i precjepljivanja. Određivanje broja bakterija u suspenziji. Krivulja bakterijskog rasta.
Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj
Pojam okoliša i prirode. Ugrožavanje okoliša i prirode. Načela, izvori i pravo okoliša u pravnom sustavu RH. Zaštićeni dijelovi prirode u RH. Zaštita biljnog i životinjskog svijeta.
Toksikologija
Osnovni pojmovi i definicija otrovnosti. Vrste štetnih učinaka. Odnos doza- učinak. Izloženost i učestalost izlaganja. Interakcije. Pojam rizika i sigurnosti. Zakonska osnova i klasifikacija otrova. Zakonom utvrđene norme izlaganja otrovu. Putovi ulaska otrova u organizam (koeficijent raspodjele voda/ lipidi, mjesta apsorpcije, sprječavanje apsorpcije). Procesi raspodjele i eliminacije otrova iz organizma (fiziološke barijere, skladištenja otrova, biotransformacija i eliminacija otrova). Ekotoksičnost (ulaz i sudbina otrova u ekosustav, karakteristični otrovi današnjice).
Literatura
Školsko i državno natjecanje će biti provedeno istovrsnom pisanom provjerom stručno- teorijskog znanja koje izrađuje Državno povjerenstvo, a prema propisanom nastavnom planu i programu za zanimanje ekološki tehničar i udžbenicima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za školsku godinu 2011./2012., te ostala pogodna literatura.

 

 


Priloženi dokumenti:
Upute_za_pisanje_pisanog_rada.pdf (61.07 KB)


FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

 Radno vrijeme školske knjižnice:

 ponedjeljak 10:00 - 16:00 

 utorak i četvrtak od 12:00-18:00

 srijeda i petak 8:00-14:00

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju