preskoči na sadržaj

Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar

Projekti

Zajedno k novom kurikulumu

Autor: Miroslav Karan, 22. 1. 2011.

Tehnička škola Nikole Tesle  u partnerstvu s  Ekonomskom  školom  Vukovar u okviru grant scheme IPA for the Human Resources Development Component in Croatia 2007-2009: Implementacija novih kurikuluma provodi projekt: Zajedno k  novom kurikulumu.

Detaljnije o samom projektu možete se informirati na web starnici http://www.novikurikulum.com

KOJI SU CILJEVI PROJEKTA?

Opći cilj projekta je inicirati razvoj strukovnih kurikuluma usmjerenih na rezultate učenja i akumulaciju znanja, vještina i sposobnosti u skladu sa zahtjevima tržišta rada, Zakonom o strukovnom obrazovanju i Nacionalnim okvirnim kurikulumom.

Posebni ciljevi projekta su:

 1. Unaprijediti sustavnu suradnju i kapacitete škola i relevantnih institucija lokalne zajednice Vukovara kroz formiranje multidisciplinarnog tima  koji će raditi na modernizaciji nastavnih planova i programa.
 2. Ojačati kapacitete nastavnika strukovnih škola u pripremi, izvedbi i vrednovanju nastavnog procesa u skladu sa kurikularnom reformom na europskoj razini i Nacionalnim okvirnim kurikulumom.
 3. Motivirati lokalnu zajednicu za preuzimanje aktivnije uloge u provedbi sustavne kvalitete nastavnog procesa i strukovnih kurikuluma, a tako i promovirati strukovno obrazovanje.
 4. Poboljšati kvalitetu nastave u skladu s potrebama kurikularne reforme kroz opremanje učionica i strukovnih laboratorija modernom didaktičkom opremom

ZAŠTO JE PROJEKT VAŽAN?

Projektom će se uspostaviti suradnja između različitih institucija lokalne zajednice koje su važne za razvoj programa i kurikuluma škole. Na ovaj način strukovnim školama bit će lakše prilagodit se promjenama na tržištu rada, novim tehnologijama i promjenljivoj okolini. Edukacija svih učesnika, razmjena iskustva i primjera dobre prakse značit će i efikasniju uporabu potencijala svih učesnika uključenih u obrazovanje, razvoj njihovih kompetencija i motivacije za unapređenje nastavnog procesa. Izradom školskih kurikuluma strukovne škole će se profilirati u skladu sa EU trendovima i inovacijama u strukovnom obrazovanju, a kvalitet nastave unaprijedit će se na duži period vremena kroz opremanje strukovnih laboratorija modernom didaktičkom opremom.

ŠTO ŽELIMO POSTIĆI?

 1. Uspostaviti suradnju između škola i institucija lokalne zajednice- gospodarskih i obrtničkih komora, centra za socijalnu skrb i lokalne samouprave
 2. Povećati razinu znanja, vještina i sposobnosti škola i predstavnika institucija lokalne zajednice potrebnih za izvedbu strukovnih kurikuluma i modernizaciju nastavnih planova i programa u skladu s potrebama tržišta rada i trendovima u tehnologiji
 3. Poboljšati razumijevanje EU trendova i inovacija u strukovnom obrazovanju
 4. Povećati razinu znanja nastavnika na polju primjene nastavnih metoda u strukovnom obrazovanju.
 5. Povećati razinu svijesti javnosti o preuzimanju aktivnije uloge u provedbi kontrole kvalitete obrazovanja i strukovnih kurikuluma
 6. Povećati interes javnosti za kurikulumske reforme kroz medijske prezentacije i organiziranje Dana otvorenih vrata škole
 7. Izraditi školske kurikulume koji će karakterizirati specifičan profil škole u skladu sa trendovima u nastavnom planiranju i povezati učeničku i nastavničku zajednicu
 8. Unaprijediti kvalitet nastave na duže vrijeme kroz opremanje strukovnih laboratorija modernom didaktičkom opremom.

 U ČEMU SE SASTOJI ZNAČAJ STRUKOVNIH KURIKULUMA?

 Sustav strukovnog obrazovanja ključan je za razvoj ljudskih potencijala - kao preduvjeta postizanja ekonomskoga rasta, kvalitetnijega zapošljavanja i socijalnih ciljeva. U Republici Hrvatskoj sustav strukovnog odgoja i obrazovanja obuhvaća više od 70% ukupne srednjoškolske populacije, odnosno više od 130.000 učenika u 290 škola. Ova grant-shema, odnosno sredstva dodijeljena strukovnim školama, pruža prigodu da se sustav SOO-a ojača u pružanju modernih znanja, vještina i kompetencija važnih za tržište rada te da se same strukovne škole opreme za kvalitetnije izvođenje nastavnoga procesa.

Poticanje novih inovativnih pristupa obrazovnom sadržaju i metodama podučavanja u strukovnim školama osigurat će usklađenost strukovnog obrazovanja s promjenama u gospodarstvu, odnosno s tržištem rada te će se učenicima  strukovnih škola pružiti  kvalitetnije obrazovanje.

Glavni je cilj da dodijeljena nepovratna sredstva strukovne škole iskoriste za modernizaciju  postojećih kurikuluma koji će se temeljiti na ishodima učenja, a u skladu s promjenama na lokalnom i/ili regionalnom tržištu rada, a to znači:
 

 1. djelotvorno planiranje i provedba inovacija u strukovnim školama, prvenstveno onih povezanih s uvođenjem novih ili revidiranih strukovnih kurikuluma
 2. ojačani kapaciteti strukovnih škola modernim sadržajima (opremom i/ili pomagalima) za kvalitetniji nastavni proces i osposobljavanjem nastavnika za uvođenje modernih, na učenika orijentiranih, pristupa u podučavanju
 3. ojačano partnerstvo i veze između strukovnih škola i dionika tržišta rada.

TRAJANJE PROJEKTA

Implementacija projektnih aktivnosti trajat će 14 mjeseci.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Tijekom 14 mjeseci realizirat će se:

 1. edukacije predstavnika škola i institucija koji će raditi na izradi kurikuluma
 2. dodatna usavršavanja za nastavnike strukovnih škola na području primjene alternativnih oblika poučavanja i modernih nastavnih metoda
 3. studijske posjete
 4. Dani otvorenih vrata škole
 5. Strukovni laboratoriji opremit će se modernom didaktičkom opremom što će značajno unaprijediti nastavu
FILM o našoj školi

      

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školsko zvono
  I. smjena II. smjena
1. 07.00-7.45 13.10-13.55
2. 07.50-8.35 14.00-14.45
3. 08.40-09.25 14.50-15.35
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 09.40-10.25 15.50-16.35
5. 10.30-11.15 16.40-17.25
6. 11.20-12.05 17.30-18.15
7. 12.10-12.50 18.20-19.00

slobodne aktivnosti 

  I. smjena II. smjena
1. 7.00-7.40 13.50-14.30
2. 7.45-8.25 14.35-15.15
3. 8.30-9.10 15.20-16.00
  Veliki odmor Veliki odmor
4. 9.20-10.00 16.10-16.50
5. 10.05-10.45 16.55-17.35
6. 10.50-11.30 17.40-18.20
7. 11.35-12.15 18.25-19.00

 Radno vrijeme školske knjižnice:

 ponedjeljak 10:00 - 16:00 

 utorak i četvrtak od 12:00-18:00

 srijeda i petak 8:00-14:00

Korisni linkovi
 > e-Usmjeravanje
 > CISOK
 > HZZ

CMS za škole logo
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar / Blage Zadre 4, HR-32010 Vukovar / ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr / ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju