2012-12-12 16:10:17

Dobitnica Državne nagrade "Ivan Filipović"

    Odbor za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'', imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Valter Boljunčić; članovi: mr. sc. Edita Stlin, dr. sc. Petar Bezinović, Marijan Šimeg, dipl. politolog, prof. dr. sc. Josip Milat, prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, prof. dr. sc. Margita Pavleković, mr. sc. Vera Šutalo i Zoran Ferić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o ''Nagradi Ivan Filipović'' (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'' (Narodne novine, broj 15/92.), na drugoj sjednici 30. studenoga 2012. godine  odluku o dodjeli Državne nagrade "Ivan Filipović", a među nagrađenima u području srednjega školstva je i profesorica hrvatskoga jezika LILIJANA RADOBULJAC.                             


Tehnička škola Nikole Tesle - Vukovar