2012-10-16 12:05:01

Dana 08.10.2012. učenici III. 1 i IV.1 razreda smjer ekološki tehničar posjetili poduzeće YUNIRISK u Beogradu.

Poduzeće YUNIRIKS je posjetilo  ukupno devetnaest učenika i šest profesora.

Cilj posjete:

  • Obilazak pogona i upoznavanje sa MID-MIX tehnologijom prerade industrijskog otpada
  • Učenicima približiti program tehnoloških operacija i tehnoloških procesa
  • Upoznati se sa kemijskim analizama koje se izvode za ispitivanje karakteristika finalnog proizvoda
  • Upoznati se sa načinom iskorištenja finalnog proizvoda

                                              

Pecikozić Đurđevka


Tehnička škola Nikole Tesle - Vukovar